KORT HISTORIE

Eldøyane Næringspark AS ble etablert 1. januar 2000. Selskapet har som mål å utvikle industrieiendommen Eldøyane på Stord. Eiendommen har et areal på 350.000 kvm og 2.000 meter sjølinje. Eldøyane er tidligere benyttet i forbindelse med bygging av store konstruksjoner for olje og gassvirksomheten i Nordsjøen. Eldøyane er del av en stor klynge bestående av mer enn 50 industribedrifter, med samlet industriareal på ca. 1 mill. kvm.

EIERSTRUKTUR

Eldøyane Næringspark har eiere med stor kompetanse og store ressurser: Eidesvik Invest AS, NorSea Group AS, Kværner Stord AS og Aker Solutions MMO AS. Eidesvik Invest AS er den største eieren i næringsparken.

Eldøyane Næringspark har etablert en portefølje av kunnskaps-/ kompetansemiljøer og nærings-/ industrimiljøer på sitt område. Denne spennende sammensetningen av bedrifter gir optimale forhold for å få til vekst og innovativ utvikling. Resultatet blir produkter og tjenester til kjernemarkeder regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Eldøyane Næringspark er blitt et kraftsenter som regionen som helhet kan dra nytte av i utviklingen av nærings- og industrivirksomhet.
 

ELDØYANE - FREMTIDENS NÆRINGSARENA I SUNNHORDLAND

Næringsparken er tilknyttet et av de største industrimiljøene i Norge - med Kværner Stord, Apply Leirivk, Wärtsilä, Advantec og Marine Aluminium som lokomotiver. Aktiviteten er stor i næringsparken og i regionen, og fremtidsutsiktene er gode.

Eldøyane Næringspark samarbeider tett med myndigheter og næringslivet, og deltar aktivt i utvikling av ny næringsvirksomhet.

Vi forventer flere nyetableringer, økt verdiskaping og mange nye lønnsomme arbeidsplasser på Eldøyane de kommende årene.

 

 
Copyright © 2001-2016 Eldøyane Næringspark, Eldøyane 200, 5411 STORD.
Telefon +47 992 57 452. Telefax +47 53 40 22 21. Daglig leder er Kolbein Rege.